RevolutionCats.com

Voorwaarden

Welkom bij Revolutioncats.com!

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de Revolutioncats.com-website, te vinden op https://nl.revolutioncats.com.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Revolutioncats.com niet gebruiken als u niet akkoord gaat met het accepteren van alle voorwaarden op deze pagina.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en voldoet aan de algemene voorwaarden van het bedrijf. 'Het bedrijf', 'Onszelf', 'Wij', 'Ons' en 'Ons' verwijst naar ons bedrijf. 'Partij', 'Partijen' of 'Ons' verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot het verlenen van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende Nederlandse wetgeving. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij, wordt als onderling uitwisselbaar beschouwd en verwijst daarom naar hetzelfde.

Cookies

We maken gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot Revolutioncats.com, ging u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het Privacybeleid van Revolutioncats.com.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons de gegevens van de gebruiker voor elk bezoek te laten ophalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken, zodat het gemakkelijker wordt voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze gelieerde / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Revolutioncats.com en / of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Revolutioncats.com. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U hebt hier toegang toe via Revolutioncats.com voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderhevig aan beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je moet niet:

 • Publiceer materiaal van Revolutioncats.com opnieuw
 • Verkoop, verhuur of sub-licentie materiaal van Revolutioncats.com
 • Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van Revolutioncats.com
 • Verspreid inhoud van Revolutioncats.com

Deze overeenkomst begint op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Revolutioncats.com filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Opmerkingen weerspiegelen niet de opvattingen en meningen van Revolutioncats.com, haar agenten en / of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Revolutioncats.com niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en / of geleden als gevolg van enig gebruik van en / of plaatsing van en / of uiterlijk van de opmerkingen op deze website.

Revolutioncats.com behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en om alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast, aanstootgevend of als schending van deze algemene voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

 • U heeft het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot copyright, octrooi of handelsmerk van een derde partij;
 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat inbreuk maakt op de privacy
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

U verleent Revolutioncats.com hierbij een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, te reproduceren en te bewerken.

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van non-profitorganisaties, winkelcentra voor liefdadigheidsinstellingen en fondsenwervingsgroepen voor liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogen maken.

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en / of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

We kunnen andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en / of bedrijven;
 • dot.com community-sites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • online directory distributeurs;
 • internetportalen;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

We zullen koppelingsverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de koppeling ons er niet ongunstig voor zou laten uitzien naar onszelf of naar onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Revolutioncats.com; en (d) de link is in de context van algemene informatie over bronnen.

Deze organisaties mogen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een koppeling naar onze website, moet u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar Revolutioncats.com. Vermeld uw naam, uw organisatienaam, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL's op onze site waarnaar u wilt koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt hyperlinken naar onze website:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt, is dat logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

Het gebruik van het logo van Revolutioncats.com of andere illustraties is niet toegestaan voor het koppelen zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken die op enige wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website veranderen.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website opkomen. Er mogen geen link (en) op websites verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, of anderszins inbreuk maken op of pleiten voor de rechten van derden.

Uw privacy

Lees het privacybeleid

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en deze linkvoorwaarden te volgen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht of niet om rechtstreeks op u te reageren.

We garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, we garanderen de volledigheid of nauwkeurigheid niet; evenmin beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • sluit onze of uw verplichtingen uit die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verbodsbepalingen in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle verplichtingen regelen die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van contractuele verplichtingen, onrechtmatige daad en wegens schending van de wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.